Case study – dla kogo i jak projektować?

18 grudnia 2018

Case study to analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. Wykorzystywane jest w kształceniu jak i w praktyce biznesowej (m.in. analizy przygotowywane przez zleceniobiorców, np. firmy konsultingowe, dla klienta, kursy na temat metod wychowywania.

 

Case study pisze się przede wszystkim po to, by wzmocnić swoją wiarygodność. Od referencji, które również mają taki cel, studium przypadku różni się przede wszystkim tym, kto jest autorem skonstruowanych słów. Referencje wystawia obsłużony klient, case study z kolei jest pisane przez nas samych.

A to pozwala nam: zaprezentować projekt z perspektywy, jaką chcemy przekazać odbiorcy, podkreślić mocne strony firmy, zaprezentować ciekawe pomysły i rozwiązania oraz tok myślenia, który zainteresuje grupę docelową, wspomnieć o odrzuconych pomysłach i emocjach, jakie towarzyszyły w trakcie wdrażania, przedstawić to, co chcemy przekazać swoim odbiorcom, by utwierdzili się w przekonaniu, że warto nam zaufać.

 

A że formę case study charakteryzuje luźny charakter, pisze się je przyjemnie. Podobne odczucia towarzyszą również samej lekturze. Dobrze skonstruowane case study upewnia odbiorcę o słuszności wyboru i zwraca uwagę na przemyślane i dobrze podjęte kroki. Ukazuje możliwości wyboru oraz skutki wprowadzenia opisywanych działań. Case study stanowi wnikliwą analizę przypadku i: zawiera wszechstronny opis przeprowadzonych działań, ukazuje renomę marki, jej umiejętności oraz profesjonalne podejście, podnosi wiarygodność i przekonuje do działania, pozwala poprawić sprzedaż produktu, usługi.

 

Case study, jako studium przypadku, powinno być ukierunkowane na określone cele. Najczęściej jest publikowane po to, by wzmocnić rangę marki i jej wiarygodność oraz po to, by przekonać do niej. Przygotowując się do napisania case study należy więc obrać sobie cel i zastanowić się nad jego formą. Ważne, aby analiza opisywanego przypadku była autentyczna i odnosiła się do zaistniałych podczas wdrożeń sytuacji. Pisząc case study można posiłkować się planem, na którym bazuje wiele analiz przypadków. Warto bowiem mieć na uwadze następujące elementy case study: klient – kim jest, czym się zajmuje, jaką ma pozycję w branży, potrzeba – co chciał zmienić, czy osiągnął postawiony sobie cel, rozwiązanie – co dokładnie zostało wykonane dla klienta, jak przebiegało wdrożenie, jakie działania zostały podjęte, rezultaty – co się zmieniło a co nie, co się jeszcze zmieni, czyli jakie są plany na przyszłość, co klient osiągnął.

 

Pisząc case study należy trzymać się faktów. Co prawda analiza przypadku powinna być szczegółowa, niemniej jednak, aby nie zanudzić czytelnika, powinna zawierać wyodrębnioną myśl główną, np. dotyczącą właściwości produktu i wokół niej case study powinno się toczyć. Tu można na przykład pokazać wyjątkowe właściwości i korzyści usługi/produktu. Bo wiedzieć należy, że każdemu klientowi nie zależy tyle na kupieniu czegoś, co na rozwiązaniu jego problemu. Klient zdecyduje się więc szybciej, kiedy utwierdzi się w przekonaniu, że jego decyzja w czymś mu pomoże a złożone mu obietnice zostaną spełnione. A zyskamy jeszcze więcej, kiedy pokażemy mu, że dajemy więcej, niż obiecujemy. Tyle tytułem teorii.