/

Kursy wyuczające i doskonalące w zawodzie:

- hakowy/poddźwigowy

- kierowca wózków jezdniowych

- bezpieczna wymiana butli LPG w wózkach jezdniowych

- pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

- przygotowujące do egzaminów czeladniczych i  mistrzowskich

- HACCP

- pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne i elektryczne:

- urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (grupa I E i D) oraz pomiary

- urządzenia wytwarzające, przetwarzające i przesyłające i zużywające ciepło

 (grupa II E i D)                                      

- urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające,          

 przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (grupa III E i D)

Kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego):

- żurawie

- podesty ruchome

- dźwigi towarowo-osobowe

- suwnice

- wciągarki

- HDS

- konserwator wszelkich urządzeń UDT

-napełnianie i opróżnianie cystern

-oraz obsługę urządzeń UNO

 

 

Kursy BHP okresowe i p. poż. dla:

- służb BHP

- kadry kierowniczej i pracodawców

- pracowników administracyjno-biurowych

- pracowników na stanowiskach robotniczych

- społeczny inspektor pracy

- bezpieczne użytkowanie materiałów azbestowych

Kursy przyuczające do zawodu:

- kucharz

- kelner

- barman

- dietetyk

- kadry i płace

- podstawy obsługi komputera

- florystyka

-obsługa kasy fiskalnej

 

Istnieje możliwość uruchomienia szkoleń nie ujętych w powyższym wykazie.

Zajęcia odbywają się w naszych salach wykładowych lub miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Proponujemy zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, seminariów uwzględniających Państwa potrzeby. Zapraszamy do współpracy.

 

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53

tel. (058) 620-92-03

tel./fax.(058) 620-23-96

email. biuro@oszgdynia.pl

 

Biuro czynne:

Pon-pt: 8.30 - 15.30

 

OFERTA SZKOLEŃ

Wyślij CLEAR